Vošnjakova bralna značka za odrasle poteka od marca do novembra.
Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje. Prebrati je potrebno vsaj pet del z izbrano tematiko.
Bralec na priložen list zapiše avtorje in naslove prebranih del ter nekaj svojih misli o prebranem. Izpolnjeno zgibanko odda knjižničarki najkasneje do konca meseca oktobra.
V  mesecu decembru bo knjižnica organizira prireditev ob zaključku bralne značke.

Podrobne informacije so vam na voljo na telefonski številki: 02 80 55 108 ali preko e-pošte: darja.plavcak@kjv.si.

ŽELIMO VAM PRIJETNO BRANJE!

zlozenka – bralna znacka za odrasle 2020