Josip Vošnjak in pokrajina med Pohorjem in Bočem
21.
oktober 2020 – 109. obletnica smrti

Mesto Slovenska Bistrica ohranja živ spomin na življenje in delo Josipa Vošnjaka. Osrednja kulturna ustanova v mestu, knjižnica, je poimenovana po tem narodnem buditelju med Pohorjem in Bočem.

Knjižnica nosi njegovo ime od leta 1984. Tega leta, ob 150-letnici rojstva Josipa Vošnjaka, Lovra Stepišnika in Janka Sernca ter ob 140-letnici rojstva Josipa Sernca, so v Slovenski Bistrici potekali Vošnjakovi dnevi s številnimi prireditvami. V sklopu teh prireditev se je Matična knjižnica občine Slovenska Bistrica preimenovala v Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. V preddverju knjižnice so ob tem jubileju odkrili spominsko ploščo vsem štirim, prej omenjenim, zaslužnim kulturnopolitičnim delavcem.

Dr. Josip Vošnjak je bil pomemben slovenski politik. V času bivanja in službovanja v Slovenski Bistrici je spoznal Lovra Stepišnika, ki je zbiral slovenske knjige in jih posojal pohorskim kmetom, zato velja tudi za prvega potujočega knjižničarja. Lovro Stepišnik je bil s strani Vošnjaka deležen vse potrebne podpore pri nastajanju knjižnice. Tako je Lovro Stepišnik ob pomoči Josipa Vošnjaka leta 1863 ustanovil v svojem »Zidarskem mlinu« na Zgornji Ložnici »Bralno društvo pod Pohorjem«  s slovensko knjižnico »Slovenska Bukvarnica«. Bil je soorganizator narodnih taborov, štajerski deželni poslanec v Gradcu, poslanec na Dunaju in pisatelj. V svojem buditeljskem delu se je zavedal, da je temelj in opora vsakega naroda kmečko ljudstvo, ki ga je treba zbujati iz stoletnega spanja in ga narediti slovensko zavednega.

Leta 1895 je prenehal s političnim delovanjem in se preselil na Visole nad Slovensko Bistrico, kjer se je posvetil vinogradništvu in pisateljevanju. Umrl je 21. oktobra 1911, pokopan je na Venčeseljskem pokopališču za Zgornji Ložnici.

Sicer je knjižnica nosila Vošnjakovo ime že leta 1908, ko je bila ustanovljena Dr. Jos. Vošnjakova ljudska knjižnica v Slovenski Bistrici. Njeno delovanje pa sta oteževali obe vojni in nalezljive bolezni.