K izpolnitvi ankete vabimo starše, ki imajo otroka(e) stare do 7 let

Občina Slovenska Bistrica je leta 2020 pristopila k projektu PRIMOKIZ – celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti. Projekt stremi h krepitvi celostnegaprimokiz naslavljanja potreb družin z mlajšimi otroki preko vzpostavitve strategije Družinam z mlajšimi otroki prijazna občina. 

Preko pripravljene strategije bo občina promovirala kakovosten celostni razvoj otrok do sedmega leta starosti in posledično stremela k izboljšanju kvalitete bivanja za družine z mlajšimi otroki.

Iniciativa je namenjena povezovanju različnih sektorjev in storitev ter sodelovanju med predstavniki občine, zavodi in drugimi predstavniki organizacij, ki delujejo na področju dela z otroki.

Z namenom zbiranja informacij o stanju v občini, ki bodo služili pripravi situacije analize, kot podlaga za pripravo strategije, vas vljudno prosimo, da izpolnite anketo, ki je dostopna na spodnji povezavi:  

https://www.1ka.si/a/341792