V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je med 9. oktobrom in 5. novembrom 2019 razstava članic vseh treh sekcij Društva Majolika. Razstava z naslovom Paleta barv je sestavljena iz treh sklopov. V prvem se z likovnimi deli iz svojih opusov predstavljajo članice slikarske sekcije: Irena Kramer, Boža Majcen, Bernardina Neda Paj, Alla Sledič in Ljubica Zgonec Zorko.

V drugem sklopu razstave so razstavljene sodobno interpretirane keramične vrelne vehe, ki so jih članice sekcije keramika: Kristina Čavničar, Stanka Janžič, Irena Kramer in Natalija Zorko razstavljale na spremljevalni razstavi Od tradicionalne do sodobne keramike – Zgodba o vrelni vehi. Razstava je v okviru IV. Mednarodnega trienala keramike UNICUM 2018 potekala lani od maja do septembra v Graslovem stolpu v Slovenski Bistrici.

Tretji sklop razstave predstavljajo izdelki, ki jih ustvarjajo članice rokodelske sekcije: Darja Hudin, Klaudija Anita Šajtegel in Patricija Žnidar.Gre za ročno poslikane svilene rute ter izdelke iz gline in lesa. Rokodelke se s svojimi izdelki predstavljajo na različnih razstavah in dogodkih – med drugim na prodajnih sejemskih prireditvah, ki potekajo po Sloveniji v okviru Slovenskega rokodelskega festivala.

r