Pogovorni večer s slovenskim gledališkim in filmskim igralcem ter režiserjem

NAJBOLJ PONOSEN NA ŽENO IN SINOVA

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic smo v soboto, 25. Novembra, na osrednji prireditvi gostili Borisa Cavazzo.

Večer praznovanja sta s šansonom pričela Sonja Lovrenčič in Marko Zaletelj, ki sta tudi kasneje z glasbo razvajala naše čute.  Z uvodnim  nagovorom je  direktorica knjižnice Patricija Breznikar opozorila na pomembno vlogo splošnih knjižnic in poudarila letošnji slogan praznovanja Gostija v deželi branja: »Tako je praznovalo 58 splošnih knjižnic po Sloveniji, od katerih je vsaka organizirana v razvejano mrežo enot, ki delujejo na 271 lokacijah. K temu dodajmo še 13 bibliobusov, ki skupaj obiskujejo kar 720 postajališč. V letu 2016 je knjižnice obiskalo več kot 10 milijonov obiskovalcev, ki so si izposodili skoraj 26 milijonov enot knjižničnega gradiva. Splošne knjižnice smo nenadomestljivo kulturno in izobraževalno središče, ki izrazito vpliva na širjenje bralne kulture.  Seveda pa ob tem ponujamo še pisano mavrico drugih storitev.« Napovedala je težko pričakovanega gosta Borisa Cavazzo. Pogovor z gostom je vodila Mojca Plaznik Plavec.

Skozi pogovor smo spoznali Borisovo življenje od otroštva pa do danes. Pogosto mu življenje ni prizanašalo. Večkrat so ga prosili, naj napiše avtobiografijo, vendar je ponudbe vsakokrat zavrnil, saj je menil, da to nikogar ne bi zanimalo. Kasneje je zaupal to nalogo Vesni Milek, ki je zapisala njegovo življenjsko zgodbo, knjiga pa je izšla veliko let kasneje.  Boris Cavazza ljubi teater, v katerega je zakorakal zgolj po naključju. Prav posebej pa je ponosen na svojo ženo in sinova. Je sproščen in humoren sogovornik, ki nas je med pogovorom pogosto nasmejal.