Pri vračilu knjižničnega gradiva pogosto naletimo na knjige ali revije, ki so popisane, označene, polite, potrgane ali kako drugače poškodovane. 
Nevestno ravnanje z gradivom ali namerno označevanje se zaračunava po veljavnem ceniku knjižnice. 
Prosimo, ravnajte odgovorno, saj gradivo za vami potrebujejo tudi drugi člani knjižnice