Se vidimo in slišimo?

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je minuli ponedeljek gostila dr. Evo Škobalj. Gostja, ki je sicer profesorica španskega jezika in je zaposlena na 1. gimnaziji v Mariboru, je predstavila svojo drugo knjigo Lahkost uma: čuječnost – vprašanja in odgovori. V svojem razgibanem in s primeri podkrepljenim predavanjem je v ospredje postavila razmišljanje o tem, ali se vidimo, ali se slišimo. O čuječnosti namreč govorimo, kadar želimo opisati točno določeno notranje stanje človeka. To stanje lahko opišemo tudi kot notranjo budnost, zbranost in zmožnost koncentracije ter osredotočenja. Beseda čuječnost v slovenskem besedišču obstaja že od nekdaj, vendar se je v vsakodnevni komunikaciji redko uporabljala. V zadnjih letih se je začela pojavljati v novem kontekstu. Čuječnost je namreč beseda, ki v sedanjem času vedno bolj hodi v ospredje. Človek se z njo srečuje vsakodnevno, doma z otroki, s partnerjem, v službi, s prijatelji. Prvi korak k čuječnosti je, da zjutraj ko se zbudimo, trikrat vdihnemo in izdihnemo. S tem usmerimo misli v tisti dan, si postavimo vektor. To sicer nima cene, lahko pa ima velik učinek, učinek za dober dan.

 Tekst in foto: Natalija Stegne