Na zadnjem dogodku sezone prireditev naše knjižnice smo gostili učence in učitelje Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava, ki že tretjič sodelujejo v mednarodnem projektu ERASMUS+. Do sedaj je v treh projektih  imelo možnost potovati po Evropi 47 učencev in 19 učiteljev.

Prvič so bili vključeni v šolskem letu 2011/2012, ko je sodelovalo 15 evropskih šol, ki so raziskovale ljudske običaje in tradicijo. V naslednjem projektu so sodelovali s šolo v Nemčiji in pridružilo se je še pet evropskih šol. Trenutno so vključeni v projekt pod naslovom youth@home-in.europe – mladi doma v Evropi, ki  se je pričel v šolskem letu 2017/2018 in še traja. Predstavitev sodelovanja v projektu so pripravili učenci pod vodstvom profesorice Cvetke Govejške, univ. dipl. org., koordinatorice projekta. Učenci so slikovito predstavili vsa dosedanja srečanja ter predstavitev začinili še kratkimi videi na izbrane teme srečanj – kaj zame pomeni domovina, begunci, moje otroštvo ter moj vsakdan.

Sodelujejo s prijateljskimi šolami iz Nemčije, Grčije, Norveške, Portugalske, Francije ter Italije. Skupaj z učenci naštetih šol razmišljajo o Evropi, kakršno bi si želeli ter ocenjujejo  življenjsko situacijo Slovencev ter jo primerjajo z drugimi narodi. Vodilna tema projekta Erasmus+ je iskanje evropske identitete.

Spodnjepolskavski učenci so te že udeležili srečanja v Nemčiji, Grčiji, na Norveškem, Portugalskem in v Franciji. Kmalu jih čaka še srečanje v Italiji ter zaključno srečanje, katerega gostitelji so sami in bo potekalo v novembru ter decembru. Ob koncu predstavitve so z nami delili svoje izkušnje in misli o sodelovanju v projektu  še učenci, ki so že zaključili osnovnošolsko izobraževanje. Vsem je projekt pustil neopisljive spomine ter neprecenljive izkušnje, saj so imeli priložnost potovati v druge države, spoznavati njihove navade in običaje, izboljšati znanje angleščine, navezati prijateljske vezi ter širiti obzorja na vseh ravneh.