1. ČLANARINA

- člani do 18. leta, dijaki do poteka statusa dijak, brezposelni, člani Društva bibliotekarjev, člani Društva invalidovBrezplačno
- izredni dijaki, študentje, upokojenci9,00 EUR
Za obdobje 1 meseca2,00 EUR
Za obdobje 6 mesecev6,00 EUR
- ostali člani14,00 EUR
Za obdobje 1 meseca3,00 EUR
Za obdobje 6 mesecev9,00 EUR
- zunanje ustanove (šole, vrtci …)45,00 EUR
- članski darilni bon14,00 EUR
- članski darilni bon (upokojenci, študentje)9,00 EUR

OPOMBA: Brezposelne osebe so lahko oproščene plačila članarine le z veljavnim potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje. Člani Društva bibliotekarjev in člani Društva invalidov so oproščeni plačila članarine ob predložitvi v pogled veljavne članske izkaznice, dijaki po 18. letu pa s potrdilom o vpisu.
Izredni dijaki, študentje in upokojenci dokazujejo status z ustreznim potrdilom oz. veljavno izkaznico. 

2. OPOMINI N ZAMUDNINE

- 1. opomin2,00 EUR
- 2. opomin4,00 EUR
- 3. opomin6,00 EUR
- opomin pred tožbo8,00 EUR
- izterjava gradivapo veljavnem ceniku podjetja za izterjave
- dnevna zamudnina za DVD, CD, CD-rom0,10 EUR/enoto
- dnevna zamudnina za knjige, revije, zemljevide0,10 EUR/enoto

3. ODŠKODNINA

- menjava izkaznice
(izgubljena, sprememba priimka)
2,00 EUR
- stroški obdelave in opreme nadomeščenega izgubljenega ali uničenega gradiva3,00 EUR
- izgubljeno ali uničeno knjižnično gradivozamenjava gradiva z enakim ali nabavna cena + stroški obdelave
- izgubljeno ali uničeno starejše knjižnično gradivo (cena, izražena v tolarjih/dinarjih in dar)15,00 EUR + stroški obdelave (3,00 EUR) = 18,00 EUR
- nadomestna zaščitna škatla (videokaseta, CD, DVD, CD-rom)0,50 EUR
- poškodovana nalepka s črtno kodo0,50 EUR
- poškodovana RFID nalepka0,50 EUR
- poškodovana knjiga, slikanica5,00 EUR

OPOMBA: Uporabnik mora poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestiti z novim, enakim ali vsebinsko ustreznim gradivom in doplačati stroške ponovne obdelave. Vsi ostali stroški se obračunavajo po ceniku, veljavnem na dan plačila

4. DRUGE STORITVE

-izkaznica ob vpisu za člane do 18. leta, brezposelne, člane DB2,00 EUR
-obveščanje uporabnikov0,40 EUR
- pridobivanje gradiva iz zbirk drugih knjižnic za uporabnike (medknjižnična izposoja)10,00 EUR
posredovanje gradiva drugim knjižnicam7,00 EUR
- poizvedbe iz arhiva izposoje na zahtevo člana1,00 EUR
- uporaba prostora čitalnice za predavanje ali drugo prireditev (od 1 do 5 ur)20,80 EUR
- vsaka nadaljnja ura 6,00 EUR
- neprevzeto rezervirano gradivo0,50 EUR/na enoto
- priprava gradiva na določeno temo 4,00 EUR
- izvedba pravljične ure60,00 EUR
- izvedba literarnega pogovora60,00 EUR
gradivo iz Stepišnikove bukvarnicesimbolična cena
- slikanica Lovro s košem gre!10,00 EUR
- platnena vrečka1,00 EUR

5. FOTOKOPIRANJE IN TISKANJE

- fotokopija A4 (enostransko)0,10 EUR
- fotokopija A3 (enostransko)0,20 EUR
- tisk A4 (črno-belo)0,10 EUR
- tisk A3 (barvno)0,40 EUR

OPOMBA: Fotokopiramo samo knjižnično gradivo.

BREZPLAČNE STORITVE

- uporaba računalnika v osebne namene
- informacijsko opismenjevanje
- uporaba avdio in video pripomočkov
- obisk prireditev
- dostop do svetovnega spleta preko brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam
- dostop do e-virov
- obvestila uporabnikom po elektronski pošti

Pridržujemo si pravico do sprememb cenika.
Po 1. odstavku 94. čl. ZDDV-1 smo oproščeni plačila DDV.